Sözlükte "oryantalist" ne demek?

1. Doğubilimci, şarkiyatçı, müsteşrikoryantalist

Oryantalist kelimesinin ingilizcesi

orientalist
Köken: Fransızca